Sdělení

Vztahy s veřejností

  • Tiskové konference
  • Vztahy s médii
  • Krizová komunikace
  • PR produktu
  • Profesionální PR zaměřené na zdravotní problematiku – kulaté stoly, workshopy s odborníky
  • Spolupráce s pacientskými organizacemi
  • Mezinárodní komunikace